ARTYSTYCZNA PROMOCJA

Kompania Marzeń to nie tylko agencja artystyczna i komercyjne zdarzenia. Kompania marzeń to przede wszystkim grupa artystów pracujących na co dzień w teatrach, cyrku
i mediach. Artystyczne zaangażowanie gwarantuje wysoki poziom realizacji naszych akcji
i projektów. W każdym działaniu, choćby najbardziej komercyjnym, przemycamy artystyczne wartości. Współpracujemy z uznanymi reżyserami i aktorami.

Proponujemy Państwu zatem  niepowtarzalną formę promocji albo wydarzenia, które może ją uatrakcyjnić: PRODUKCJA SPEKTAKLU TEATRALNEGO LUB HAPPENINGU ULICZNEGO.

Scenariusze oraz forma przygotowane wyłącznie dla Państwa!

ATRAKCJE WESELNE